سیاستها و برنامه های کمیته ارتقا

بعد از راه‌اندازی فرایند تدوین رشته‌های تأسیسی علوم انسانی و دینی، سیاست‌ها و برنامه‌های کمیته ارتقاء در دور جدید فعالیت‌ها به شرح ذیل تعیین گردیده است:

1- تمرکز بر فرایند بازنگری و اصلاح رشته‌های اصلی علوم انسانی و انجام مراحل پنج گانه‌ی مصوب در کمیته ارتقاء

2- تدوین دقیق شاخص‌های بازنگری و اصلاح و اتخاذ رویه‌ی واحد بین همه مجموعه‌های متولی انجام کار

3- استفاده از غالب ظرفیت علمی کشور در اجرای فرایند بازنگری و ارتقاء هر رشته

4- ارائه پیشنهاد برای توانمند‌ سازی اساتید جهت ارتقای کیفیت تدریس سرفصلها و متون جدید

5- استفاده بهینه‌تر از ظرفیت شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای بررسی متون علوم انسانی

 

تعدادی از مصوبات مهم جلسات اخیر کمیته ارتقاء(جلسات 16، 17، 18 و 19) به شرح ذیل است:

·   مقرر گرديد سرفصلهاي پيشنهادي مديريت‌ اسلامي بعد از اصلاحات لازم در كميته تخصصي كه توسط دبيرخانه تشكيل مي‌گردد، به شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي ارسال شود.

·   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نسبت به تكميل سرفصلهاي عناوين دروس پيشنهادي رشته «تعليم و تربيت با رويكرد اسلامي» حداكثر تا يك ماه آينده اقدام نمايد.

·  اسامي پيشنهادي «كميته تخصصي جمعبندي نهايي سرفصلهاي پيشنهادي رشته مديريت اسلامي» توسط دبيرخانه به اعضاي كميته ارايه شود تا نظر اصلاحي و تكميلي خود را ارايه دهند.

·  بعد از تكميل و ارايه نهايي سرفصلهاي رشته «تعليم و تربيت با رويكرد اسلامي» نسبت به تشكيل «كميته تخصصي جمعبندي نهايي سرفصلهاي پيشنهادي رشته» توسط دبيرخانه اقدام شود و اعضاي كميته ارتقا ضمن اعلام نظر كتبي در باب سرفصلهاي مذكور، افراد پيشنهادي خود براي عضويت در كميته تخصصي را به دبيرخانه ارايه بدهند.

·   مقرر گرديد در جلسه آينده، بحث «ارزيابي فعاليتهاي كميته ارتقاء و سياستگذاري مجدد آن در دوره جديد فعاليت‌ها» در دستور جلسات قرار گيرد.

·   مقرر گردید جهت تدوین شاخص‌های بازنگری و اصلاح رشته‌های علوم انسانی، کمیته‌ای تخصصی در دبیرخانه شورای اسلامی شدن تشکیل گردد و پیشنهادات خود را به کمیته ارتقاء ارایه بدهد.