مقدمه
کمیته ارتقاء متون درسی علوم انسانی دانشگاهها به استناد مصوبه جلسه 111 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی مورخ 6/10/1384، به رياست وزير علوم، تحقیقات و فناوری و عضويت مراكز پژوهشی علوم انساني و ديني و جمعی از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل تشکیل گردید:

اعضاء حقوقی:
1- وزير علوم، تحقيقات و فناوري ( ریاست شورا )
2- دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی( دبیر کمیته )
3- رییس دانشگاه پیام نور
4- رييس دانشگاه باقرالعلوم(ع)
5- رييس سازمان سمت
6- رييس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
7- رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
8- رييس دانشگاه علوم قرآني قم
9- رييس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
10-  رييس پژوهشكده مطالعات فرهنگي ـ اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
11-  مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
12-  رياست دانشگاه معارف اسلامی
13-  معاونت پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
14-  دبیر شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

اعضاء حقیقی:
15-  جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین قمی
16-  جناب آقای حسن رحیم پور ازغدی
17-  جناب آقای دکتر کچوئیان

وظایف کمیته ارتقاء
   وظایف پنج گانه کمیته جهت نقد و بازنگری و ارتقاء حوزه‌های اصلی* علوم انسانی به شرح ذیل تعیین گردیده است: (هرچند متعاقباً به تشخیص و تصویب اعضای کمیته ارتقاء، فعالیتها به سمت تدوین رشته‌های تأسیسی جدید که قابلیت انجام سریعتری داشتند سوق پیدا کرد.)
1-  بررسي و نقد جامع عناوين و سرفصلهاي موجود
2-  پيشنهاد عناوين يا سرفصلهاي جديد اصلاحي
3-  شناسايي متون درسي مناسب جهت معرفي به دانشگاه‌ها
4- شناسايي عناوين و سرفصلهاي درسي كه نياز به متون جديد دارند.
5- پيشنهاد زماني مشخص براي تدوين متون جديد مورد نياز

* حوزه‌های اولویت‌دار علوم انسانی جهت بازنگری و ارتقاء به شرح ذیل است:
1- علوم تربیتی و روانشناسی؛ 2- علوم سیاسی و روابط بین‌الملل؛ 3- فلسفه و کلام؛ 4- جامعه‌شناسی و ارتباطات؛    5- حقوق؛ 6- مدیریت؛ 7- اقتصاد؛ 8- تاریخ؛ 9- معماری؛ 10- هنر.