اتفاقی که شاید محقق شود
پیش‌بینی ماهواره‌ای زلزله زیرنظر دانشمند ایرانی

رهبر معظم انقلاب: حركت بيداری اسلامی تمام‌شدنی نيست و تاريخ امت اسلامی را تغيير خواهد داد
گروه سياسی: مقام معظم رهبری در ديدار شركت‌كنندگان در كنگره بين‌المللی شعر بيداری اسلامی تصريح كردند: حركت بيداری اسلامی تمام‌شدنی نيست و ادامه خواهد داشت و تاريخ امت اسلامی به اذن پروردگار، تغيير خواهد كرد.

اركان مديريت شهری بايد برپايه اصول قرآنی شكل بگيرد
گروه اجتماعی: معاون روابط عمومی و بين‌الملل آستان مقدس حضرت عبدالعظيم(ع) با اشاره به اين‌كه اصول مديريت قرآنی شهری را بايد در قرآن جستجو كرد، تأكيد كرد: اركان مديريت شهری بايد بر پايه اصول قرآنی ساماندهی شود.

همايش ملي مديريت پژوهش و فناوري
ترسيم نقشه راه مديريت پژوهش و فناوري بر اساس نقشه جامع علمي کشور

تشکیل معاونت فرهنگي در هر دانشگاه با اختيارات و امكانات متناسب
تشکیل معاونت فرهنگي در هر دانشگاه با اختيارات و امكانات متناسب

بازنگري و اصلاح محتوا و عنوان درس جمعيت و تنظيم خانواده
بازنگري و اصلاح محتوا و عنوان درس جمعيت و تنظيم خانواده

ارتقاء گروه‌هاي معارف به دانشكده‌هاي معارف
ارتقاء گروه‌هاي معارف به دانشكده‌هاي معارف

تشکیل کمیته به منظور تدوين و پيشنهاد سرفصلهاي دروس تخصصي آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس
تشکیل کمیته به منظور تدوين و پيشنهاد سرفصلهاي دروس تخصصي آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس

<< صفحه قبلی1 2 3