چاپ        ارسال به دوست

علت رشد اسلام در غرب

قرن هاست که از تقابل مجريان اديان مي گذرد. جنگ هايي ماندگار تا ثابت شود کدام دين حق است. شايد اين جنگ ها نوعي تنازع بقا براي اديان بوده است. و اين گونه نبرد ها براي بسياري از مجريان ديني غرب از نوعي تقدس برخوردار است. تا جاييکه نبردهاي صليبي نه تنها براي بعضي از سردمداران به اصطلاح ديندار، مايه تاسف نيست بلکه بارها از تريبون هاي جهاني اعلام مي گردد که ممکن است دوباره ياد و خاطر جنگ هاي صليبي را پاس بداريم.

کشورهاي اسلامي خاطرات تلخي از کشورهاي استعماري دارند. ولي روح اسلام خواهي و عدم پذيرش ظلم، مسلمانان را به مبارزه اي سخت فرا مي خواند تا براي بيرون نمودن آخرين متجاوز از پاي ننشينند. تعاليم الهي در اين گونه مواقع نه تنها کم نبود بلکه آنقدرغني و آشکاربود که به مرور زمان باعث تقويت قواي ديني مسلمانان شد.

اين روحيه ظلم ستيزي و مقاومت به خصوص در اين سالها و دهه هاي اخير در کشورهايي مثل ايران ، لبنان و عراق وافغانستان و ساير کشورهاي مسلمان ديگر، سبب گرديد تا اسلام همواره در صدر اخبار جهان قرار گيرد و مردم روشن روان جهان با دقت بيشتري بدان توجه نمايند.

از آن سو انحطاط اخلاقي تمدن غرب به ويژه در اين يکي دو قرن اخير و نيز ظلم و ستمي که بر مردم مستضعف اعمال گرديد عدم کارايي اديان تحريف شده را که هرازچند گاهي بنا به مقتضيات زمان به نفع زر مداران و زور مداران تفسير مي شد کم کم سبب گرديد مردم به سوي ديني گرايش پيدا کنند که باعث رهايي آنان از اين همه ظلم و تعدي باشد.

رشد فزاينده اي که اسلام در کشورهاي اروپايي و آمريکايي داشته است کساني را که نوعي منافع خود را در خطر مي ديدند به عکس العمل وا داشت. تا جايي که روبرت اسپنسر به نقل از برنارد لويس ( محقق آلماني ضد اسلام) مي گويد:" در پايان اين قرن- قرن21- اروپا مسلمان خواهد شد."

اسپنسر در جايي ديگرمي گويد:"هم اکنون خواندن قرآن در برخي کشورها براي دانش آموزان ما فوق دبيرستان الزاميست."

کارشناسان آمار، با مقايسه رشد دو جمعيت "مسلمان" و "مسيحي" در فرانسه، معتقدند که اين کشور حداکثر تا 40 سال آينده به کشوري با اکثريت جمعيت مسلمان تبديل خواهد شد.

تعداد اعضاء هر خانواده در فرانسه 1.8 نفر است؛ اما تعداد متوسط اعضاء هر خانواده مسلمان در اين کشور 8.1 نفر مي‏باشد. فرانسه زماني به کثرت کليساها شهرت داشت؛ اما امروزه تعداد مساجد فرانسه بيشتر از تعداد کليساها است. هم‏اکنون 30 درصد کودکان و جوانان زير 20 سال در فرانسه مسلمان هستند و اين نرخ در شهرهاي بزرگي مانند "پاريس"، "نيس" و "مارسي" 45 درصد کودکان و جوانان زير 20 سال را شامل مي‏شود.
نتيجه اينکه تا سال 2025 از هر 5 فرانسوي يک نفر مسلمان خواهد بود و نرخ رشد جمعيت اگر به همين منوال ادامه يابد به يک کشور اسلامي تبديل خواهد شد.

اين در حالي است که وضعيت بسياري از کشورهاي غربي ديگر نيز شبيه به فرانسه است:
نرخ افزايش جمعيت مسيحي در بريتانيا 1.6درصد، در يونان 1.3 درصد، در آلمان 1.3 درصد، در ايتاليا 1.2 درصد و در اسپانيا 1.1 درصد است. ميانگين رشد جمعيت مسيحيان در 31 کشور اتحاديه اروپا 1.38 درصد است؛ در حالي که جمعيت‏شناسان و کارشناسان آمار معتقدند که اگر رشد جمعيت يک کشور در 25 سال متوالي کمتر از 2.5 درصد باشد نجات فرهنگ و تمدن آن کشور امکان‏پذير نخواهد بود.

برخي سازمان هاي مسيحي مي‏گويند که نوادگانشان فرهنگ آنها را نخواهند ديد بلکه آنها در جوامع اسلامي چشم به جهان خواهند گشود. واتيکان نيز رسماً اعلام کرده است که اينک جمعيت مسلمانان در جهان، از جمعيت کاتوليک‏ بيشتر شده و در ظرف 5 الي 6 سال ديگر اسلام بزرگ‏ترين دين جهان خواهد بود.
براساس اين آمار و ارقام جمعيت اروپا بايد خيلي کم باشد ولي مي‏بينيم که جمعيت اين قاره رو به افزايش است!
به اعتقاد «فرّخ صديقي» پژوهشگر پاکستاني مقيم اروپا، علت اين پديده را بايد در "مهاجرت مسلمانان به اين قاره" دانست. به عنوان نمونه:

جمعيت مسلمانان در انگليس 30 سال قبل، 82 هزار نفر بوده که هم اکنون اين جمعيت 2.500.000 نفر است. در انگليس بيش از يک هزار باب مسجد وجود دارد که بيشتر اين مساجد در کليساهاي خريداري شده از مسيحيان تأسيس شده است.

نيمي از کودکاني که هر سال در هلند به دنيا مي آيند، مسلمان مي باشند و چنانچه اين روند ادامه يابد نيمي از جمعيت هلند را در 15 سال آينده مسلمانان تشکيل خواهند داد.

جمعيت مسلمانان روسيه 23 ميليون نفر است و 40 درصد نيروهاي ارتش اين کشور را در چند سال آينده مسلمانان تشکيل خواهند داد.

25 درصد جمعيت بلژيک مسلمانان هستند و نيمي از کودکاني که هر سال در اين کشور به دنيا مي‏آيند مسلمان هستند.

اخيراً دولت آلمان اعلام کرده است که کنترل کاهش جمعيت اين کشور اينک ديگر ممکن نيست و ممکن است اين کشور تا سال 2050 به يک کشور مسلمان تبديل شود. دولت آلمان معتقد است که جمعيت 5.2 ميليوني مسلمانان اروپا در 20 سال آينده به دو برابر افزايش خواهد يافت. اتحاديه اروپا هشدار داده است که تا سال 2025 تعداد متولدين سالانه کشورهاي اروپا را کودکان مسلمان تشکيل خواهند داد.

كلاوس كينكل؛ وزير خارجه اسبق آلمان مي گويد: «در حالي كه اسلام، در سي سال پيش از اين، هيجده درصد جمعيت دنيا را داشت؛ اينك به يك چهارم جمعيت دنيا؛ يعني يك ميليارد و چهارصد ميليون نفر رسيده است
روزنامه پر تيراژ «سيدني مرنينگ هرالد» نيز مي نويسد: «اسلام از مرزهاي جغرافيايي عبور مي كند، مكتب هاي سياسي و رژيم هاي ملّي را پشت سر مي گذارد و كشورهاي گوناگون، شاهد تحرّك سياسي و رشد پاينده اسلام خواهند بود

جالب اين است که در خارج از اروپا نيز وضعيت مشابهي حکمفرما است:

جمعيت مسلمانان آمريکا در سال 1970 ، يکصدهزار نفر بود؛ اما در سال 2008 به 9 ميليون نفر بالغ شده است. رشد جمعيت مسيحيان در آمريکا 1.6درصد است که البته مجموع نرخ رشد مسيحيان به دليل مهاجرت گسترده اتباع کشورهاي آمريکاي لاتين به 2.11 درصد مي رسد و اين نرخ رشد حداقل رشد ضروري براي حفظ يک تمدن به شمار مي‏رود.

رشد جمعيت مسيحيان در کانادا 1.6 درصد است و حفظ يک فرهنگ و تمدن رشد جمعيت کشور مربوطه بايد 2.11 درصد باشد. اسلام در اين کشور بسرعت در حال گسترش است. از سال 2001 تا 2006، يک ميليون و ششصد هزار نفر به جمعيت کانادا اضافه شد که يک ميليون و دويست هزار نفر از آنها از ديگر کشورها مهاجرت کرده و در اين کشور اقامت کرده‏اند.

«هنري کيسينجر» در سال 1990 در مقاله‏اي نوشته بود: «در ده سال آينده افزايش چشمگير جمعيت مسلمانان، بزرگ‏ترين خطر براي آمريکا خواهد بود و آمريکا بايد براي جلوگيري از اين خطر با "همکاري صادقانه و مخلصانه حکومت‏هاي کشورهاي اسلامي" (!) اقدامات گسترده‏اي به عمل آورد و در همه کشورهاي اسلامي استفاده از ابزارها و داروهاي کنترل‏کننده جمعيت رواج پيدا کند».

منظور کيسينجر از "همکاري صادقانه و مخلصانه حکومت‏هاي کشورهاي اسلامي" اجراي برنامه‏هاي کنترل جمعيت بود؛ لذا تعداد زيادي از گويندگان، خطباء، رسانه‏ها و نويسندگان نيز در قبال دريافتي‏هايي، به اين موج پيوستند و کوشيدند به مسلمانان بقبولانند که در صورت کنترل جمعيت مي‏توانند به لحاظ صنعتي و اقتصادي در سطح کشورهاي غربي قرار بگيرند.

براي تقويت اين موج «ان. جي. او. هاي پرورش‏يافته نيز به کار گماشته شدند و به دورترين روستاهاي کشورهاي اسلامي نيز دسترسي پيدا کردند و پيام غربي‏ها را در قالب خيرخواهي به مسلمانان ابلاغ کردند و هنوز هم بسياري از کانال‏هاي تلويزيوني در لابلاي برنامه‏هاي خود به اين مهم مي‏پردازند.
اين جريان (رشد اسلام) آنقدر چشمگير بوده است که ما هر روز شاهد تقابلات وسيعي در سطح جهان عليه اسلام هستيم. جريان هاي اسلام ستيزي در کشورهاي اروپايي به خصوص در فرانسه از جمله مسايل بغرنج دولت هاي اروپايي به حساب مي آيد. حرکات ضد اسلامي که اين اواخر در کشورهاي اسلامي به خصوص در دانمارک و هلند رخ داد عليرغم برنامه هاي ضد اسلامي مخالفان اسلام نتيجه اي معکوس داده است. و جالب اينکه بعضي از نو مسلمانان پس از تخريب رسانه اي غرب عليه اسلام مسلمان شده اند!
در اين بين صهيونيست ها ابر جاي ننشستند و مثل سابق دست به کار شدند و با ترفندها و دسيسه هايي که همواره مختص خودشان است سعي نمودند مسيحيان را مقابل مسلمانان قرار دهند. اين حربه به جز در مواردي معدود و محدود راه به جايي نبرد و اين توطئه به خصوص در محافل انديشمندان آگاه مسيحي و حتي يهودي به شکست انجاميد.

نگراني از رشد اسلام آنقدر در بين رسانه هاي آمريکايي رسوخ نموده است که رسانه هاي محافظه کار اين کشور خطاب به دولتمردان خود مي گويند" به زودي مردم آمريکا با صداي اذان از خواب بيدار خواهند شد."
مهاجرت مسلمانان به کشورهاي غربي تاثير زيادي به آگاهي غرب نسبت به اسلام داشته است و اين موضوع باعث گرديد تا اروپائيان و آمريکائيان از نزديک با تعاليم آسماني اسلام بيشتر آشنا شوند و اين بدون شک سبب تسريع روند رو به رشد اسلام درغرب بوده است.

البته به زعم بسياري از انديشمندان اسلامي و غيراسلامي يکي از اصلي ترين علل گرايش مردم جهان را مي توان انقلاب اسلامي ايران نام برد.

در کنار اين علت فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و ساير تغيير و تحولات منطقه اي نيز از علل ديگر رشد اسلام مي تواند باشد.

آنچه مهم است آن است که بينش مردم غرب عليرغم تبليغات ضد اسلامي تقويت يافته است و ديگر اينگونه تبليغات مثل گذشته اثرات سوء خود را ندارد.

غرب پس از مطالعه و کنکاش عميقي که در طول ساليان متمادي در مورد اسلام نموده است، به خوبي درک نموده که دين مبين اسلام به راستي به دور از هرگونه تعصبات خود ساخته ي بشري همه ي انسان ها را به پاکي و سعادت واقعي و نهايتا پروردگارعالم دعوت مي نمايد.

 
 
ميرشمس الدين فلاح هاشمي
منبع: باشگاه انديشه

 


١٣:٤٠ - چهارشنبه ٣٠ فروردين ١٣٩١    /    عدد : ٩٦٤٨١    /    تعداد نمایش : ١٠٩١


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج