جلسه 310 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی
جلسه 310 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز دوشنبه 18/10/1396 به ریاست دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
دکتر طیبی عنوان کرد:
راهکارهای انتقال و بومی سازی فناوری
رهبر معظم انقلاب:
بنیان اقتصادی کشور به دلیل وابسته بودن به درآمد نفت، ناامن است/ امکانات و قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چانه‌زنی نیست
ادامه بررسی وظائف و ماموریت‌های جهاد دانشگاهی در اجرای نقشه جامع علمی کشور
جلسه 97 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، روز سه شنبه 1396/7/18 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
جلسه شورای تخصصی علوم رفتاری هیأت حمایت برگزار شد
جلسه شورای تخصصی علوم رفتاری هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.