لیست اخبار صفحه :1
دانشگاه اسلامی و شاخصه‌های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

دانشگاه اسلامی و شاخصه‌های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

تحول هر جامعه یکی از شاخص‌‌های ارزیابی پیشرفت آن جامعه محسوب می‌شود و دانشگاه‌ها از جمله نهادهای متولی این امر هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برای تحول صحیح دانشگاه، ضرورت توجه به دانشگاه

تحول و دگرگونی فرهنگی جهانی

تحول و دگرگونی فرهنگی جهانی

تغییرات در عقاید مذهبی، انگیزه های شغلی، نرخ باروری، نقش جنسیتی و هنجارهای اجتماعی در حال شکل گرفتن است.