1- وظایف کمیته‌ پژوهش و فناوری

 • شناسایی و تعیین اولویت‌های سند
 • تدوین و ارائه برنامه‌های اجرایی نمودن راهبردهای سند دانشگاه اسلامی
 • رصد و ارزیابی میزان اجرایی شدن مصوبات و برنامه‌ها
 • تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز جهت ایجاد زمینه اجرای بهینه سند

2- اعضای کمیته پژوهش و فناوری

 • معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
 • معاون مطالعات راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 • معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی
 • معاون پژوهشی حوزه علمیه قم
 • نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
 • دبیر شورای اسلامی شدن
 • نماینده معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
 • 2 نفر عضو صاحب‌نظر به پیشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رییس شورای اسلامی شدن

 

فایل ها