1- وظایف کمیته‌ فرهنگی ـ تربیتی

 • شناسایی و تعیین اولویت‌های سند
 • تدوین و ارائه برنامه‌های اجرایی نمودن راهبردهای سند دانشگاه اسلامی
 • رصد و ارزیابی میزان اجرایی شدن مصوبات و برنامه‌ها
 • تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز جهت ایجاد زمینه اجرای بهینه سند

2- اعضای کمیته فرهنگی- تربیتی

 • معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • معاون فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
 • معاون فرهنگی- سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 • معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی
 • نماینده شورای فرهنگی- اجتماعی زنان
 • دبیر شورای اسلامی شدن
 • نماینده شورای تخصصی حوزوی
 • نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
 • 3 نفر عضو صاحب‌نظر به پیشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رییس شورای اسلامی شدن
 •  

فایل ها