1- وظايف کميته‌ فرهنگی ـ تربیتی

-     شناسايي و تعيين اولويت‌هاي سند

-     تدوين و ارائه برنامه‌هاي اجرايي نمودن راهبردهاي سند دانشگاه اسلامي

-     رصد و ارزيابي ميزان اجرايي شدن مصوبات و برنامه‌ها

-     تدوين طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانين مورد نياز جهت ايجاد زمينه اجراي بهينه سند

2- اعضاي کميته فرهنگي- تربيتي

-        معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

-        معاون فرهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

-        معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي

-        معاون فرهنگي- سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

-        معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي

-        نماينده شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان

-        دبير شوراي اسلامي شدن

-        نماينده شوراي تخصصي حوزوي

-        نماينده کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

 

-        3 نفر عضو صاحب‌نظر به پيشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رييس شوراي اسلامي شدن

 

فایل ها