به منظور وضوح‌بخشی به مفاهیم اساسی سند ملی دانشگاه اسلامی(در بخشهای بعد به تشریح آن خواهیم پرداخت) و ایجاد اتفاق نظر بین صاحبنظران و مدیران، دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاهها تصمیم گرفت تا کارگروهی تحت عنوان «کارگروه تبیین نظری و عملیاتی مفاهیم راهبردها و اقدامات سند دانشگاهی» مطالعه علمی اصطلاحات به کار رفته در سند تشکیل دهد و در پایان گزارش فعالیت علمی این کارگروه به شورا ارسال شود.

 

اعضای کارگروه تبیین نظری

-        دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاهها

-        نماینده علمی دیبرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه

-        نماینده علمی معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-        نماینده علمی معاون فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-        نماینده علمی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

-        نماینده علمی جهاد دانشگاهی

-        دو نفر عضو حقیقی

وظایف و مأموریت کارگروه تبیین نظری

-        وضوح معنایی بخشیدن به مفاهیم اساسی سند دانشگاه اسلامی از طریق بررسی منابع علمی و نظرات مدیران دستگاهها

-        پاسخگویی به شبهات کمیته‌های چهارگانه

-        ایجاد اتفاق نظر بر روی معانی و مفاهیم اساسی سند دانشگاه اسلامی

-        ارائه راهکارهایی برای همگرایی نظری بین صاحبنظران و مدیران اجرایی

در راستای انجام مأموریتهای مذکور، این کارگروه در راستای شفاف‌سازی مفاهیم اساسی و کلید وازگان سند دانشگاه اسلامی تاکنون عناوین زیر را به تصویب رسانده است. 

-        مفهوم آزاداندیشی

-        مفهوم عفاف و حجاب

-        مفهوم موسیقی

-        مفهوم نشاط در دانشگاه

-        مفهوم اردوهای مختلط

-        مفهوم تعامل حوزه و دانشگاه

-        مفهوم قدرت و جنگ نرم

-        مفهوم بینش، بصیرت، مشارکت و نشاط سیاسی

-        مفهوم سبک زندگی دانشجویی

-        مفهوم فرهنگ و مدیریت جهادی

-        مفهوم فرهنگ دینی

فایل ها