به منظور وضوح‌بخشی به مفاهیم اساسی سند ملی دانشگاه اسلامی(در بخشهای بعد به تشریح آن خواهیم پرداخت) و ایجاد اتفاق نظر بین صاحبنظران و مدیران، دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاهها تصمیم گرفت تا کارگروهی تحت عنوان «کارگروه تبیین نظری و عملیاتی مفاهیم راهبردها و اقدامات سند دانشگاهی» مطالعه علمی اصطلاحات به کار رفته در سند تشکیل دهد و در پایان گزارش فعالیت علمی این کارگروه به شورا ارسال شود.

 

اعضای کارگروه تبیین نظری

 • دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاهها
 • نماینده علمی دیبرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه
 • نماینده علمی معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • نماینده علمی معاون فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • نماینده علمی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • نماینده علمی جهاد دانشگاهی
 • دو نفر عضو حقیقی

وظایف و مأموریت کارگروه تبیین نظری

 • وضوح معنایی بخشیدن به مفاهیم اساسی سند دانشگاه اسلامی از طریق بررسی منابع علمی و نظرات مدیران دستگاهها
 • پاسخگویی به شبهات کمیته‌های چهارگانه
 • ایجاد اتفاق نظر بر روی معانی و مفاهیم اساسی سند دانشگاه اسلامی
 • ارائه راهکارهایی برای همگرایی نظری بین صاحبنظران و مدیران اجرایی

در راستای انجام مأموریتهای مذکور، این کارگروه در راستای شفاف‌سازی مفاهیم اساسی و کلید وازگان سند دانشگاه اسلامی تاکنون عناوین زیر را به تصویب رسانده است. 

مفهوم آزاداندیشی

مفهوم عفاف و حجاب

مفهوم موسیقی

مفهوم نشاط در دانشگاه

مفهوم اردوهای مختلط

مفهوم تعامل حوزه و دانشگاه

مفهوم قدرت و جنگ نرم

مفهوم بینش، بصیرت، مشارکت و نشاط سیاسی

مفهوم سبک زندگی دانشجویی

مفهوم فرهنگ و مدیریت جهادی

مفهوم فرهنگ دینی

مفهوم نواندیشی دینی

مفهوم استاد الگو

مفهوم اخلاق حرفه ای استادان

لیست اخبار صفحه :1