شرح وظایف معاونت:

 • تنظیم دستورجلسات شورا
 • انجام مطالعات کارشناسی پیرامون طرحها و مصوبات شورا
 • تعریف و برگزاری همایشها و نشستهای هم‌اندیشی در خصوص مصوبات
 • مدیریت فرآیند سیاستگذای و برنامه‌ریزی دبیرخانه
 • پیگیری، ابلاغ و ارزیابی کیفی گزارش انجام مصوبات شورای اسلامی شدن
 • اطلاع رسانی و جریان سازی فرهنگی (از طریق سایت و نشریه)
 • توجیه، هماهنگی و راهبری دستگاهها و نهادهای مخاطب شورای اسلامی شدن
 • ارایه پیشنهادات پژوهشی و مطالعاتی
 • مدیریت امور مالی و اداری دبیرخانه

شرح وظایف اداره مطالعات راهبردی- کارشناسی:

 • شناسایی و ارتباط با اساتید در حوزه‌های مختلف کارشناسی
 • ارائة پیشنهادات راهبردی به دبیرخانه در باب اسلامی شدن دستگاه‌ها
 • مطالعات راهبردی ومیدانی در باب دانشگاه اسلامی به حسب نیازهای دبیرخانه
 • تهیه طرح و پیش‌نویس  مصوبه و ماده واحده برای مطرح شدن در شورا
 • ارزیابی کیفی گزارش‌ها و بایگانی آن‌ها
 • مدیریت محتوایی سایت و نشریه شورا (رصد اخبار و مقالات، اطلاع رسانی سیاست ها و برنامه‌ها و مطالب مرتبط باشورا)
 • طراحی و برگزاری همایش‌ها و هم اندیشی‌ها و نشست‌های کارشناسی متناسب با نیازهای دبیرخانه
 • ارائه پیشنهادات پژوهشی و مطالعاتی
 • تشکیل و مدیریت کمیته های کارشناسی بر حسب نیازهای دبیرخانه

  شرح وظایف اداره امور اجرایی:

 •  پیگیری فرآیند تنظیم و ابلاغ مصوبات به اعضای شورای اسلامی شدن و دستگاهها و نهادهای مربوط
 • مدیریت اجرایی همایشها، جلسات و برنامه های محوله به دبیرخانه
 • مدیریت فنی سایت و اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شدن
 • پیگیری برگزاری جلسات ستادهای تعمیق دستگاهها و راهبری آنها در ذیل استراتژی دبیرخانه
 • ارائه پیشنهادات اجرایی برای حسن اجرای مصوبات به مسؤول مربوطه
 • تنظیم گزارش کارکرد 6 ماهه شورای اسلامی شدن
 • نظارت بر حسن اجرای فرآیند اتوماسیون و بایگانی نامه‌ها، طرحها، مصوبات و پژوهشها و سوابق شورای اسلامی شدن
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.