ماده واحده "شرايط ويژه جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان"

ماده واحده "شرايط ويژه جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان" به شرح زير تصويب رسيد:

به استناد مصوبات جلسه 623 مورخ 10/2/87 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و جلسه مورخ 4/4/87 هيأت عالي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور، "شرايط ويژه جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيانعلاوه بر دارا بودن شرايط عمومي، به شرح ذيل مي‌باشد:

1- داشتن سطحي متناسب از آگاهي و معارف ديني.

2- داشتن سوابق دفاع از آرمان‌هاي اصيل انقلاب اسلامي و سوابق ارزشمند عملي در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

3- توانايي در جهت ارتقاي ديني و پرورش نسل دانشجو، مؤمن، انقلابي، متعهد، اميدوار با هويت اسلامي.

4- التزام عملي به گسترش و تقويت ايمان، اعتقاد اسلامي، تهذيب و تزكيه نفس و افزايش باور عمومي نسبت به عقايد اسلامي و اعتلاي روح معنويت و مكارم و فضائل اخلاقي.

5- التزام به گسترش و تقويت برنامه‌هاي اسلامي شدن مراكز آموزش عالي و اعتقاد به بومي‌سازي علم در ساحت‌هاي متنوع آن.