سرفصل‌هاي درس "اخلاق خانواده"

سرفصل‌هاي درس "اخلاق خانواده" پيشنهادي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، با تأكيد بر تدوين محتواي درس با رويكرد كاربردي، به شرح زير به تصويب شورا رسيد:

1- انسان‌شناسي

-         ابعاد وجود انسان

-         وجود طبيعت مشترك انساني

-         اختيار انسان

-         جاودانگي انسان

-         نياز به شريعت الهي براي رسيدن به سعادت جاودانه

2- نياز جنسي

-         سنت الهي زوج آفريني و حكمت آن

-         رويكرد‌هاي مختلف در مواجهه با نياز جنسي

-         ديدگاه اسلام در چگونگي مواجهه با نياز جنسي

-         تربيت جنسي(پيش و پس از ازدواج)

 

3- ازدواج، موانع آن و مهارت رفع مانع

-         پيامدهاي فردي ازدواج

-         پيامدهاي اجتماعي ازدواج

-         موانع ازدواج و مهارت رفع آنها

-         موانع فردي (مشكلات اقتصادي، سربازي پسران، تحصيلات، عدم دستيابي به فرد مناسب، موانع پزشكي)

-         موانع خانوادگي (بيماري والدين، تكفل خانواده، طلاق والدين يا اختلاف آنها، سوابق ناپسند والدين)

-         موانع فرهنگي (افزايش سطح انتظارات، فردگرايي، باورهاي اشتباه)

4- معيارهاي همسرگزيني

-         انواع معيارها

-         ارزيابي معيارها و اولويت‌بندي آنها

-         آسيب‌شناسي توجه به معيارها


 

5- مراحل تشکيل خانواده

-         انواع شناخت (شناخت مستقيم يا با واسطه)

-         مراسم ازدواج(خواستگاري، عقد، دوران نامزدي و عروسي)

6- حقوق خانواده

-         مقدمات ازدواج

-         حقوق و تكاليف مشترك همسران

-         حقوق و تكاليف مرد

-         حقوق و تكاليف زن

-         انحلال نكاح

7- تثبيت و استحکام خانواده و راهکارهاي آن (فضايل اخلاقي در خانواده)

(ايمان و دينداري ـ عفاف و پاکدامني ـ ملايمت و نرم‌خويي ـ شناخت جنس مقابل و...

8- تزلزل خانواده، عوامل، پيامدهاي آن و روش‌هاي حل برخي مشكلات خانواده

-         مشکلات اخلاقي در خانواده

-         عوامل و زمينه‌هاي بروز مشکلات اخلاقي در خانواده

-         پيامدهاي جدايي

-         روش حل برخي مشكلات خانوادگي

9- نظام اقتصادي خانواده در اسلام

-         نظام اقتصادي خانواده

-         نقش نظام اقتصادي خانواده در پايداري خانواده‌ها

-         وظايف مردان و زنان

-         توجه اسلام به نظام اقتصادي خانواده و نقش آن در پايداري خانواده‌ها

-         وظايف مردان و زنان

-         اشتغال زنان

-         فضايل و رذايل اقتصادي ـ اخلاقي در خانواده

10- جمعيت و تنظيم خانواده

-         شاخص‌هاي جمعيتي (باروري، مرگ و مير، مهاجرت)

-         سياست‌هاي جمعيتي

-         تغييرات جمعيت در ايران و جايگاه آن در جهان

-         كنترل جمعيت (كاهش و پيامدهاي آن، افزايش و پيامدهاي آن)

-         پيشگيري از بارداري

-         درمان ناباروري


 11- فرزندآوري و تربيت فرزند

-         اهميت و فوائد فرزندآوري

-         نقش بي‌بديل خانواده در تربيت فرزندان

-         توجه به ابعاد و نيازهاي مختلف روحي و جسمي فرزندان

-         ضرورت همکاري والدين در تربيت فرزند

12- حقوق متقابل فرزندان و والدين، خواهران و برادران با يكديگر، ساير بستگان