ترکيب اعضاي شوراي اسلامي شدن مراکز آموزشي

پيرو تصميم جلسه 401 شورايعالي مبني بر استفسار دبير شورايعالي از مقام معظم رهبري درخصوص ادامه فعاليت ستاد اسلامي کردن دانشگاهها و تشکيل شوراي اسلامي کردن مراکز آموزشي (وابسته به شورايعالي)، دبير شورايعالي نظر مقام معظم رهبري را اعلام کرد. براساس اين نظر، شورايعالي با تشکيل شوراي ويژه‏اي از اعضاي خود، مقوله اساسي اسلامي کردن دانشگاهها را مورد اهتمام قرار مي‏دهد و تاحد معتنابهي اختيارات خود را به آن تفويض مي‏کند. ستاد مستقر در وزارت فرهنگ و آموزش‏عالي نيز در محدوده اختيارات وزير فرهنگ و آموزش‏عالي و در چارچوب سياستهاي مصوب شورا به کار خود ادامه مي‏دهد.

سپس مصوبه جلسه مورخ  28/11/75 هيات بررسي محتوا و ساختار جديد شورايعالي در خصوص ترکيب اعضاي شوراي اسلامي کردن مراکز آموزشي به شرح زير مطرح و به تصويب رسيد:

1-     وزير فرهنگ و آموزش‏عالي.

2-     وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

3-     وزير آموزش و پرورش.

4-     رييس دانشگاه آزاد اسلامي.

5-     رييس نهاد نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها.

6-      رييس سازمان تبليغات اسلامي.

7-     رييس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان.

8-     دبير شورايعالي انقلاب فرهنگي.

9-     رييس کميسيون مشورتي به عنوان دبير شورا.

10- حضرت آيت‌ا... جناب آقاي محمدتقي مصباح يزدي.

11- حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدعليرضا صدرحسيني.

12- جناب آقاي محمدحسن زورق.

13- جناب آقاي دکتر مهدي گلشني.

14- جناب آقاي دکتر غلامعلي حدادعادل.

15- جناب آقاي دکتر محمدعلي کي‏نژاد.

مقرر شد اين شورا ضمن تدوين آيين‏نامه و انتخاب نام مناسب براي اين شورا، کليه مسووليتهاي مربوط به اسلامي کردن مراکز آموزشي را به عهده بگيرد، همچنين ضمن اخذ گزارش کار ستاد قبلي، تصميم‏گيري لازم را اتخاذ و گزارش کار خويش را براي تصميم‏گيري نهايي به شوراي‏عالي ارايه دهد. مصوبات اين شورا پس از ارايه به شورايعالي، چنانچه تا پانزده روز نظر مخالفي از اعضاي شورا دريافت نشود مصوب تلقي مي‏شود. با تشکيل اين شورا، ستادي که در وزارت فرهنگ و آموزش‏عالي بوده گزارش کار خود را به اين شورا خواهدداد.