مصوبه جایگزینی و اعطای مأموریت های شورای سیاستگذاری هم اندیشی استادان به کمیته فرهنگی ـ تربیتی سند دانشگاه اسلامی

مصوبه جایگزینی و اعطای مأموریت های شورای سیاستگذاری هم¬اندیشی استادان به کمیته فرهنگی ـ تربیتی سند دانشگاه اسلامی مصوب جلسه 353 مورخ 99/12/4 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی

مصوب گردید براساس پیشنهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها، کمیته فرهنگی ـ تربیتی سند دانشگاه اسلامی، جایگزین شورای سیاستگذاری هم­اندیشی استادان گردیده و کلیه مأموریت­های این شورا به کمیته مذکور واگذار گردد. جلسات کمیته فرهنگی ـ تربیتی که با موضوع هم­اندیشی برگزار می­گردد با حضور ریاست نهاد به عنوان رئیس جلسه و با شرکت دبیران هم­اندیشی دستگاه­ها تشکیل خواهد شد.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *