مصوبه تکمیل ترکیب اعضای کمیته فرهنگی ـ تربیتی سند دانشگاه اسلامی

مصوبه تکمیل ترکیب اعضای کمیته فرهنگی ـ تربیتی سند دانشگاه اسلامی مصوب جلسه 345 مورخ 99/6/24 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی

پیرو پیشنهاد کمیته فرهنگی ـ تربیتی سند دانشگاه اسلامی (نامه شماره 3836/1/99 مورخ 99/5/28)، مقرر گردید رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان بسیج اساتید به عنوان اعضای حقوقی کمیته نظام فرهنگی تربیتی در جلسات این کمیته شرکت نمایند.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *