مرجع تشخیص استحقاق تعلق گرفتن امتیازات ماده 1 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

مرجع تشخیص استحقاق تعلق گرفتن امتیازات ماده 1 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب جلسه 347 مورخ 99/9/17 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی

عطف به نامه شماره  10176/12/99 مورخ 99/9/8 درخصوص استعلام مرجع رسیدگی به فعالیت­های ماده 1 آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب گردید: مرجع تشخیص استحقاق تعلق گرفتن امتیازات ماده 1 آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، صرفاً کمیسیون فرهنگی ـ تربیتی پیش بینی شده در ماده 1 آئین نامه مذکور می­باشد.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *