اقدامات پیشران سند دانشگاه اسلامی به تفکیک نظامات چهارگانه

الف) اقدامات پیشران نظام فرهنگی ـ تربیتی

ردیف

پیشرانهای نظام فرهنگی سند دانشگاه اسلامی

دستگاه مجری

           1            

طراحي، تدوين و تحقق نظام جامع فرهنگي  تربيتي براساس مباني، اصول، اهداف، مراحل و روش‌هاي فرهنگ و تربيت اسلامي(ف/ر: 1/ا: 1/ص: 33 )

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

           2            

بازتدوين فلسفه تعليم و تعلم(ف/ر: 2/ا: 1/ص: 34 )

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

           3            

تدوين فلسفه تعليم و تعلم ناظر به رشته‌هاي مختلف دانشگاهي(ف/ر: 2/ا: 2/ص: 34 )

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

           4            

طراحي، تدوين و بهينه‌سازى مؤلفه‌ها، شاخص‌ها، ساختار و كاركرد نظام رتبه‌بندى فرهنگي- تربيتى با نگرش اسلامى(ف/ر: 3/ا: 1/ص: 34 )

دانشگاه آزاد اسلامی

           5            

تدوين اخلاق حرفه‌اى اسلامى اساتيد(ف/ر: 4/ا: 7/ص: 36 )

دانشگاه آزاد اسلامی

           6            

تدوين نقشه راه مشاركت فعال اساتيد، نخبگان و دانشجويان در پروژه‌هاى ملى و تمدنى و فراهم كردن سازوكار حمايت از ايشان(ف/ر: 5/ا: 2/ص: 36 )

دانشگاه آزاد اسلامی

           7            

 شناسايي زمينه هاي همكاري مشترك و تعيين اولويت هاى همكارى حوزه و دانشگاه در جهت رفع نيازهاي جامعه و حل مسائل كلان فرهنگي، سياسي و اجتماعي(ف/ر: 8/ا: 2/ص: 39 )

دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکزآموزشی

           8            

تفسير و تبيين جامع از شادي و نشاط و ارائه الگوي مطلوب(ف/ر: 10/ا: 1/ص: 41 )

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

           9            

آسيب‌شناسي روندهاي مشاركتي موجود و طراحي و استقرار نظام مشاركت دانشگاهيان(ف/ر: 11/ا: 3/ص: 42 )

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

         10          

تدوين مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و ارزش‌هاي دفاع مقدس، فرهنگ جهادي و روحيه بسيجي(ف/ر: 13/ا: 1/ص: 45 )

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

         11          

 تدوين دستاوردهاي علمي و فرهنگي دفاع مقدس و انقلاب اسلامي و استفاده در متون و برنامه‌هاى درسى(ف/ر: 13/ا: 2 /ص45)

دانشگاه آزاد اسلامی

         12          

تبیین و تدوین منشور حقوق بیمار و تکریم آن در فرایند آموزش و درمان و رعایت احکام شرعی و آداب اسلامی(ف/ر: 14/ا: 9/ص: 47 )

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

         13          

تدوين مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و ارزش‌هاي دفاع مقدس، فرهنگ جهادي و روحيه بسيجي(ف/ر: 13/ا: 1/ص: 45 )

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

         14          

 تدوين دستاوردهاي علمي و فرهنگي دفاع مقدس و انقلاب اسلامي و استفاده در متون و برنامه‌هاى درسى(ف/ر: 13/ا: 2 /ص45)

دانشگاه آزاد اسلامی

         15          

طراحي و تدوين نظام تعامل خانواده و دانشگاه و تقويت زيرساخت هاي ارتباط بين دانشگاه و خانواده با تأكيد بر فضاي مجازي(ف/ر: 15/ا: 1/ص: 48 )

شورای فرهنگی اجتماعی زنان

         16          

 آسيب شناسي و پايش ازدواج هاي دانشجويي و یافتن راهکارهایی برای توسعه و ترویج آن(ف/ر: 16/ا: 4/ص: 50 )

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

         17          

آسيب شناسي سبک زندگی موجود و ‌طراحي، تبيين و ترويج سبك زندگي اسلامي- ايراني و عناصر آن با تأكيد بر سبك زندگي دانشگاهيان بر مبناي تمدن سازي نوين اسلامي(ف/ر: 17/ا: 1/ص: 51 )

جهاد دانشگاهی

         18          

طراحی و تدوین سبک زندگی دانشگاهی برمبنای آموزه های قرآن و معارف اهل بیت(ع) (ف/ر: 19/ا: 7/ص: 54 )

جهاد دانشگاهی

         19          

شناسايي و بهره گيري از شيوه ها و فنون مبارزه با جنگ نرم و تبيين آن در دانشگاه و استفاده کارآمد از ابزار هنر در تقویت قدرت نرم(ف/ر: 20/ا: 2/ص: 54 )

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

         20          

تدوين شاخص ها، فرایندها و ساختارهای مناسب نظارت و ارزيابي نظام فرهنگي- تربیتی(ف/ر: 21/ا: 1/ص: 55 )

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

ب) اقدامات پیشران نظام آموزشی

ردیف

پیشرانهای نظام فرهنگی سند دانشگاه اسلامی

دستگاه مجری

           1            

تهيه و تدوين سند تحول آموزش عالي مبتني بر آمايش سرزمين و حمايت از اجرايي شدن آن (آ/ ر: 8/ ا: 1/ص: 66)

معاون آموزشی وزارت علوم

           2            

تدوین نظام جامع ارزیابی مستمر و هدفمند و تدوین شاخص‌های فعالیت‌‌های علمی- فرهنگی اساتید و بازخورد نتایج آن به منظور ارتقای اعضای هیأت علمی (آ/ ر: 9/ ا: 7/ ص: 68)

معاونین آموزشی وزارتین (با مشارکت هیأت ممیزه مرکزی و هیأت ممیزه دانشگاه)

           3            

تدوین منشور اخلاقی و حرفهای بر اساس مباني اسلامي(آ/ر: 2/ا: 2/ص: 59)

معاون آموزشی وزارت بهداشت (شورای عالی اخلاق)

           4            

ایجادو ارتقای سازوکار لازم جهت تعامل فراگیر و فعال حوزه و دانشگاه در ابعاد مختلف (آ/ ر: 10/ ا: 2/ ص: 69)

نهاد با همکاری وزارتین

           5            

تدوین فلسفه، فقه و اخلاق پزشکی بر اساس آموزههای اسلامی با بهرهگیری از منابع علمی و تجارب دانشگاهها و حوزههای علمیه(آ/ر: 6/ا: 1 /ص: 64)

معاون آموزشی وزارت بهداشت

           6            

تدوین شاخص ها، فرایندها و ساختارهای مناسب نظارت و ارزیابی راهبردها و اقدامات نظام آموزشی (آ/ر:17/ا:2/ص:77)

معاونین آموزشی وزارتین

           7            

تدوین شاخص­های بومی و شیوه ارزیابی و نظارت بر متون و برنامه­های نظام آموزشی­(آ/ر: 17/ا: 1/ص: 77)

معاونین آموزشی وزارتین

           8            

طراحی نظام ترغیب و تشویق دانشجویان در جهت افزایش خلاقیت و نوآوری (آ/ ر: 4/ ا: 5/ ص: 62)

معاونین آموزشی وزارتین

 

ج) اقدامات پیشران نظام مدیریتی

ردیف

پیشرانهای نظام فرهنگی سند دانشگاه اسلامی

دستگاه مجری

           1            

طراحی سامانه جامع نظارت و ارزیابی نظارت مدیریت اسلامی دانشگاهها (م/ ر: 7/ ا: 1/ ص: 98)

دانشگاه آزاد اسلامی

           2            

ایجاد نهاد فرادانشگاهی جهت ارزیابی کیفی خروجی دانشگاه ها بر مبنای فلسفه و مأموریت دانشگاه اسلامی و تأکید بر بعد فرهنگی- تربیتی (م/ر:7/ا:4/ص: 99)

دانشگاه آزاد اسلامی

           3            

ایجاد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر و هدفمند نظام مدیریتی در سه سطح «شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی»، «وزارتخانه های ذیربط» و «دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی» (م/ر: 7/ا: 7/ص: 99)

دانشگاه آزاد اسلامی

           4            

طراحی الگوی مفهومی و عملیاتی مدیریت «دانشگاه اسلامی» (م/ر: 1/ا: 2/ص: 93)

دانشگاه آزاد اسلامی

           5            

ملزم نمودن دانشگاه ها و نهادهای تصمیم گیر برای نظام آموزش عالی بر تهیه پیوست فرهنگی تربیتی برای هر تصمیم کلان یا اقدام مدیریتی (م/ر:2/ ا: 3/ ص94)

دانشگاه آزاد اسلامی

           6            

طراحی نظام همکاری دانشگاه با بخش های مختلف برای حضور اثربخش دانشگاه در جامعه (م/ر: 3/ا: 1/ص: 95)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

           7            

ایجاد سازوکار و ساختار لازم در جهت آموزشی، تربیت و ارتقای مدیر در تراز «دانشگاه اسلامی» (م/ ر: 6/ا: 4/ ص: 98)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

           8            

تدوین شاخص ها، فرایندها و ساختارهای مناسب نظارت و ارزیابی راهبردها و اقدامات نظارت مدیریتی (م/ ر:7/ ا: 3/ص: 99)

جهاد دانشگاهی

 

د) اقدامات پیشران نظام پژوهش و فناوری

ردیف

پیشرانهای نظام فرهنگی سند دانشگاه اسلامی

دستگاه مجری

           1            

طراحي نظام نوين پژوهش و فناوري در دانشگاه مبتني بر نقشه جامع علمي کشور و آموزه‌هاي اسلامي(پ/ر: 1/ ا: 3 )

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

           2            

طراحي  نظام استعداديابي و جذب پژوهشگران در آموزش عالي کشور(پ/ر: 6/ ا: 2 )

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

           3            

تدوين سند ملي تجاري‌سازي علم و فناوري در راستاي تحقق نقشه جامع علمي کشور(پ/ر: 7/ ا: 1 )

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

           4            

طراحي بانک جامع اطلاعات پژوهش‌ها، پايان نامه‌ها و رساله‌ها به صورت فرابخشي جهت ارتقاي مالکيت فکري و ارتقاء نوآوري(پ/ر: 5/ ا: 2 )

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

           5            

طراحي و مديريت شبکه دانش ميان حوزه و دانشگاه و ساير مجامع علمي در جهت تحقق علم ديني(پ/ر: 2/ ا: 9 )

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

           6            

طراحي " نظام طبقه بندي علم از نگاه اسلامي"  و ترسيم درخت دانش و مهارت در حوزه توليد علم ديني و شناخت محققين  برجسته(پ/ر: 2/ ا: 8 )

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

           7            

طراحي سامانه جامع نظام موضوعات پژوهشي مرتبط با فرآيند اسلامي‌سازي با محوريت قرآن و عترت (پ/ر: 2/ ا: 6 )

جهاد دانشگاهی

           8            

تدوین و ترویج شاخص ها و کارکردهای کرسی های نظریه پردازی و طراحی الگو برای به کارگیری آن در تولید علم(پ/ر: 10/ ا: 1 )

جهاد دانشگاهی

           9            

تدوين شاخص‌هاي متمايز کننده پژوهش و فناوري "دانشگاه اسلامي"(پ/ر: 1/ ا: 2 )

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

         10          

طراحي نظام نوين پژوهش و فناوري در دانشگاه مبتني بر نقشه جامع علمي کشور و آموزه‌هاي اسلامي(پ/ر: 1/ ا: 3 )

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

         11          

تدوين شاخص ها و معيارهاي علم و فناوري مبتني بر آموزهاي اسلامي و شاخص‌هاي علم‌سنجي و اعتبارسنجي در راستاي مرجعيت علمي کشور(پ/ر: 11/ ا: 1 )

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

         12          

طراحي نظام و ايجاد ساختار مطلوب براي اولويت‌ها و موضوعات پژوهشي مورد نياز "دانشگاه اسلامي" و  "جامعه اسلامي"(پ/ر: 2/ ا: 1 )

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

         13          

تدوين طرح جامع پژوهشي دانشگاه‌ها بر اساس مزيت‌هاي نسبي و رقابتي در چارچوب نقشه جامع علمي کشور (پ/ر: 1/ ا: 1 )

دانشگاه آزاد اسلامی

         14          

تدوين شاخص‌ها، فرايند‌ها و ساختارهاي مناسب نظارت و ارزيابي راهبردها و اقدامات نظام پژوهش و فناوري مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي (پ/ر: 11/ ا: 2 )

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

کلمات کلیدی
تهیه کننده: