آیین نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی
مصوب جلسه 424
مورخ 1377/5/13 شورای عالی انقلاب فرهنگی

پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری و بر اساس مصوبه جلسه 402 مورخ 76/5/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی به منظور تدوین سیاستهای لازم برای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی با عنایت به دیدگاه های مقام معظم رهبری تشکیل می شد.
مادة 1: وظایف
1- تدوین و پیشنهاد سیاستهای مرتبط با اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

2- تدوین راهبردهای (استراتژی های) مناسب برای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی بر مبنای یافته های موجود و پژوهشهای نوین.
3- ارائه طرحها و پیشنهادهای اساسی مؤثر در اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
4- نظارت بر اجرای صحیح مصوبات مربوط به اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی.
5- ارائه گزارش پیشرفت روند اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی حداقل هر شش ماه یک بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
مادة 2: ترکیب اعضا
1- وزیر فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات و فناوری).

2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
3- وزیر آموزش و پرورش.
4- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی.
5- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
6- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
7- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
8- رئیس جهاد دانشگاهی.
9- رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان.
10- حضرت آیت الله آقای محمد تقی مصباح یزدی.
11- جناب آقای محمد حسن حاجی علیمحمدی(زورق).
12- جناب آقای دکتر مهدی گلشنی.
13- جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل.
تبصره
احکام اعضای بندهای 10 تا 13 و رئیس شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی (که از میان اعضا انتخاب می شود) توسط رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدت 3 سال صادر می شود.

مادة 3
به منظور پی گیری امور اجرایی مربوط به اسلامی شدن مراکز آموزشی، هر یک از دستگاههای اجرایی موظفند ستاد "گسترش و تعمیق اسلام در مراکز آموزشی" دستگاه مربوط را تشکیل داده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یک بار به شورا ارائه نمایند.

مادة 4
مصوبات شورا پس از تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق دبیرخانه شورای عالی به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

مادة 5
اعتبار مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نهایی را به شورای اسلامی شدن تفویض اختیار می کند منوط به احراز رأی مثبت اکثریت اعضای حاضر در جلسه رأی گیری است مشروط بر آنکه در هر حال تعداد رأی مثبت از 8 کمتر نباشد.

مادة 6
شورای اسلامی شدن می تواند برای اجرای وظایف خود گروههای کار تشکیل دهد.

این آیین نامه در 6 ماده و یک تبصره در جلسه 424 مورخ 13/5/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها بسیار خوب است، اما اجرایی نشده؛ شدیدا اصرار داریم که اجرایش کنیم
وزیر بهداشت:

سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها بسیار خوب است، اما اجرایی نشده؛ شدیدا اصرار داریم که اجرایش کنیم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:‌ طب سنتی را ما ایجاد کردیم، رضا شاه برای آنکه می‌خواست فرهنگ غرب را در کشور اشاعه کند و اینکه طب سنتی ما با مذهب همراه بود، این طب را ریشه کن کرد و ریشه طب سنتی ما به کشورهای همجوار همچون هند رفت.

مسوولیت علم و فرهنگ کشور بر دوش وزرا است
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها:

مسوولیت علم و فرهنگ کشور بر دوش وزرا است

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت:‌ مسوولیت علم و فرهنگ بر دوش وزرا است که بزرگترین اختیارات را دارا هستند. مجموعه آنچه نظام باید به سمت آن حرکت کند، به دست وزیران است.

یکی از مهمترین برنامه های فرهنگی ما باید استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های فرهنگی باشد
حجت‌الاسلام و المسلمین رستمی:

یکی از مهمترین برنامه های فرهنگی ما باید استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های فرهنگی باشد

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی گفت: آن نقطه برجسته و برترین ویژگی که در فضای کشور وجود دارد، ظرفیت ها و سرمایه های فرهنگی است که در فرهنگ غنی ایرانی اسلامی ما وجود دارد.

اساسنامه «دانشگاه هنرهای اسلامی- ایرانی استاد فرشچیان»
دکتر روحانی ابلاغ کرد:

اساسنامه «دانشگاه هنرهای اسلامی- ایرانی استاد فرشچیان»

دکتر حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه «دانشگاه هنرهای اسلامی- ایرانی استاد فرشچیان» که در جلسه 784 مورخ 1395/6/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

واکنش به لغو مصوبه امتیاز فرزندان هیات علمی توسط دیوان عدالت
از سوی دبیر شورا مطرح شد

واکنش به لغو مصوبه امتیاز فرزندان هیات علمی توسط دیوان عدالت

دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ورود دیوان عدالت اداری در لغو مصوبات شورا مانند لغو مصوبه انتقال فرزندان هیأت علمی گفت: هیچ جایگاهی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند مگر خود شورا و رهبری.

اجازه نفوذ جریانات سیاسی به برنامه‌های فرهنگی نهاد را نمی‌دهیم
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها:

اجازه نفوذ جریانات سیاسی به برنامه‌های فرهنگی نهاد را نمی‌دهیم

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها می‌گوید این نهاد عملکردی مستقل دارد و اجازه ورود جریانات سیاسی به حوزه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی را نمی‌دهد.